Kontakt

Prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.

Funkce:Hlavní řešitel
E-mail:jiri.luska@upol.cz
Pracoviště:PdF UP

Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Funkce:Odborný garant se zaměřením na lékařské vědy a hudbu
E-mail:phlustik@upol.cz
Pracoviště:LF UP

Doc. Mgr., MgA. Vít Zouhar, Ph.D.

Funkce:Odborný garant se zaměřením na aplikaci ICT v hudbě
E-mail:vit.zouhar@upol.cz
Pracoviště:PdF UP

Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Ph.D.

Funkce:Odborný garant se zaměřením na přírodní vědy a hudbu
E-mail:opatrny@optics.upol.cz
Pracoviště:PřF UP

Mgr. Veronika Pavlová

Funkce:Asistentka pro záležitosti e-learningu a www (do července 2010)
E-mail:nikapavlova@quick.cz
Pracoviště:PdF UP

PaedDr. Mgr. Lubica Nechalová

Funkce:Koordinátor projektu
E-mail:lubka.nechalova@azet.sk
Pracoviště:PdF UP

Markéta Steidlová, DiS

Funkce:Asistentka pro záležitosti e- learningu a www (od srpna 2010)
E-mail:marketasteidlova@seznam.cz
Pracoviště:PdF UP

Lenka Hejlová

Funkce:Administrativní pracovník, koordinátor projektu (od srpna 2010)
E-mail:hejlova@pdfnw.upol.cz
Pracoviště:PdF UP
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace