Vítejte na stránkách nového tříletého projektu „Systémové aspekty v rozvoji lidských zdrojů a jejich flexibility jako podpora interdisciplinárního výzkumu vybraných oblastí hudební kultury,“ financovaným Evropským sociálním fondem, MŠMT ČR, který připravila Univerzita Palackého pro studenty doktorského programu a akademické pracovníky z fakult UP, Ostravské univerzity, Univerzity v Hradci Králové, Masarykovy Univerzity v Brně, UJEP v Ústí nad Labem, JU v Českých Budějovicích a Západočeské Univerzity v Plzni, JAMU v Brně, AMU v Praze a ČVUT v Brně.

Více o projektu

Žádná fotogralerie.

Pokyny k e-learningovému využití studijních materiálů

Ke studijnímu využití jsou na portálu projektu IVHK on-line k dispozici tři druhy elektronických materiálů - videozáznamy, poverpointové prezentace a vědecké texty v PDF formátu.

Videozáznamy a powepointové prezentace jsou dostupné po vybrání příslušného názvu akce v sekci Kalendář akcí.

Galerii všech elektronických textů v PDF formátu naleznete na stránce KLÍČOVÁ AKTIVITA 3 - PUBLIKAČNÍ ČINNOST / VÝSTUPY KLÍČOVÉ AKTIVITY č. 3.

Protože se jedná o asynchronní e-learningový portál, s lektory je možno kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Informace o lektorech a e-mailové elektronické kontakty na ně jsou uvedeny v sekci Lektoři.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace