Klíčová aktivita č. 3 - Publikační činnost

  • Příprava a vydávání výukových materiálů
  • Vydání odborné publikace
  • Vydání tištěných sborníků tezí a přednášek z jednotlivých odborných seminářů a workshopů
  • Vydání sborníků nejlepších magisterských a doktorských prací. Vydání DVD nosičů a pořízených záznamů z konferencí
  • Vydání propagačních materiálů

Tato aktivita bude realizována po dobu řešení projektu v letech 2009-2012 v návaznosti na jednotlivé akce uvedené v klíčové aktivitě č. 1.

Výstupy klíčové aktivity č. 3

  • Sborníky přednášek ze seminářů a workshopů, propagační materiály, DVD nosiče
  • Sborník doktorských výzkumných prací
  • Vydání studijního materiálu Metodologické otázky interdisciplinárního výzkumu v hudbě a vzdělávání
  • Odborný text k tématice psychologického výzkumu v hudbě s přesahy do hudební teorie a hudební pedagogiky
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace