Klíčová aktivita č. 1 - Workshopy, semináře, konference

25.5.2012W. Dobrovská -Improvizace jako součást intermediálních aktivit v procesu sebepoznání a vztahové komunikaci
4.11.2011P. Hluštík - Mozek a hudba: přínos funkčních zobrazovacích metod
27.5.2011Studentská vědecká konference s prezentací vítězných prací soutěže o nejlepší magisterskou a doktorskou práci
6.5.2011M. Dostál - Moderní digitální vícestopý záznam a produkce zvuku (principy práce v profi aplikaci Apple Logic) - Mohou počítače komponovat hudbu? (aplikace technik umělé inteligence na generování hudby)
9.12.2010Konference K současným otázkám interdisciplinárního výzkumu hudební kultury
8.12.2010J. Bobak, M. Bobak, D. Rosenboom, P. Berkolds - Tvůrčí interpretace ve virtuálním prostoru
24.9.2010P. Klapil, P. Koukal - Hudební akustika a ladění
12.2.2010A. Březina - Mezi skladbami Bohuslava Martinů, Kawasakiho růžemi a operou Zítra se bude...
17.9. - 18.9.2009Prezentace projektu na MŠMT v Praze
10.9.2009Prezentace projektu na METPOPULI
27.8.2009Porada realizačního týmu

Součástí této klíčové aktivity je uspořádání workshopů a seminářů, jedné konference s pracovním názvem K otázkám interdisciplnírního výzkumu hudební kultury a jedné konference o magisterských a doktorských výzkumných projektech. Tematické zaměření seminářů, workshopů a konferencí je pracovně rozčleněno do čtyř okruhů:

  • Lékařské vědy a hudba - Snímání činnosti mozkových center při zpracování různých druhů hudebních informací a podnětů. Fyziologie hlasového orgánu při fonaci-videokymografie ad.
  • Přírodní vědy a hudba - Fyzikální a akustický základ tzv. tónové psychologie ( H. Helmholtz, C. Stumpf), Aktuální odkaz akustických performančních výzkumů C. E. Seashorea, Akustická ekologie, Výzkum ladění a recepce barokních varhan ad.
  • ICT ve výzkumu hudební kultury - Aplikace ICT v záznamu, editaci a efektových úpravách zvuku. Aplikace v hudebně psychologickém kognitivním výzkumu. Elektroakustické inovace v oblasti hudební kompozice. Digitalizace hudebních informací, MIDI
  • Aktuální otázky hudebně psychologického výzkumu - Míra a meze tzv. Mozartova efektu, Senzorická a hudební percepce konsonantnosti a disonantnosti, Výzkum percepce metro-rytmických struktur ad.

Bude vytvořen portál projektu pro jeho prezentaci a uskutečňování e-learningových výukových aktivit. K přenosu a záznamu konference a vybraných seminářů bude použit tříkamerový streamový set.

Ve druhé polovině roku 2009 se bude konat seminář, na němž budou projednány zásadní časové, organizační obsahové a personální otázky této klíčové aktivity a úvodní seminář . V roce 2010 a 2011 se budou realizovat čtyři a v první polovině roku 2012 dva semináře. Ve druhém roce trvání projektu (2010) bude uspořádána celostátní konference s pracovním názvem K současným otázkám interdisciplnírního výzkumu hudební kultury. V dubnu roku 2011 bude uspořádána celostátní konference s vyhlášením a prezentací nejlepších magisterských a doktorských výzkumných prací.

Výstupy klíčové aktivity č.1

  • Proškolené cílové skupiny z jedenácti seminářů
  • Výukové materiály pro cílové skupiny
  • E-learningový portál
  • Soutěž doktorských prací, soutěžní práce
  • Konference a sborník konferenčních příspěvků
  • Audio a video záznamy vybraných seminářů a konference
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace