prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.

Kontakt: jiri.luska@upol.cz

Tudor replica watches
Vedoucí katedry Hudební výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Odborně se orientuje na otázky hudebně pedagogické, psychologické a problematiku teorie a dějin nonartificiální hudby viděnou v pedagogických, historických a religiózních aspektech. Pravidelně vystupuje na odborných seminářích a vědeckých konferencích jak domácích (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín, Ústí nad Labem), tak i zahraničních (Bristol, Oxford, Münster, Sunderland, Nitra, Los Angeles, Turčianské Teplice). Publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku studie a stati. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci vydalo jeho práci Sluch pro harmonii a jeho fausse Rolex diagnostika (Olomouc 1996) a monografii Sluch pro harmonii v ontogenezi (Olomouc 2006). Je dlouholetým členem České hudební společnosti a International Society for Eighteenth - Century Studies. Zasedal v několika vědeckých fakultních radách i Vědecké radě Univerzity Palackého v Olomouci. Je místopředsedou a členem oborových komisí studijního doktorského programu Hudební teorie a pedagogika v Olomouci a Ostravě, členem oborové komise pro společenské vědy GAČR a předsedou její podkomise pro umění a teorii umění. Krátký čas byl členem redakční rady časopisu Hudební nástroje.replicas de relojes

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace