prof. Joseph Gruendler

Kontakt: seppo@mur.at

Prof. Dr. Joseph Grundler působí na Univerzitě aplikovaných věd Joanneum v Grazu, kde garantuje studijní program Media a interakční design.replica uhren
Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity v Grazu. Od roku 1988 se věnuje elektronické hudbě a počítačům. V této profesní orientaci se začal uplatňovat jako programátor v Institutu preventivního lékařství v Grazu. V roce 1992 se stal vědeckým asistentem na Institutu pro elektronickou hudbu Univerzity pro hudbu a dramatická umění v Grazu, kde se orientoval relojes breitling imitacion na problematiku psychologie vnímání a akustiku. V letech 1992 – 2000 byl umělecko-vědeckým konzultantem pro nová média a zařízení na Rakouském kulturním institutu. Přednášel na Univerzitách v Kremsu, Ostravě, Banské Bystrici a také na Katedře hudební výchovy PdF UP v Olomouci.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace