Mgr. Martin Dostál, Ph.D.

Kontakt: martin.dostal@upol.cz

Pracuje jako odborný asistent na Katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, kde působí od roku 2003.

zaměřením na automatickou strojovou konstrukci programů a kreativitu, zejména pak strojové generování hudby. Má dlouholetou praxi se zpracováním digitálního vícestopého audia na osobních počítačích. Je autorem 17 publikací..
replicas de relojes
audemars piguet replica

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace