prof. PhDr. Pavel Klapil, CSc.

Kontakt: pavel.klapil@upol.cz

Prof. Pavel Klapil působí dlouhá léta na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Vyučoval intonaci,Replicas relojes suiza
nauce o harmonii a hudební folkloristice. Jeho vědecká, přednášková, publikační a recenzní činnost se soustřeďuje do oblasti replica iwc portofino
hudebně teoretických disciplín a hudební folkloristiky. Spolupracuje s ÚEF AV ČR v Brně, Sudetoněmeckým hudebním ústavem v Řezně, s národopisnými soubory oblasti Hané, národopisným replica audemars piguet festivalem Lidový rok Velká Bystřice, festivalem dětských sborů Svátky písní Olomouc ad. Vyvíjel také rozsáhlou koncertní činnost v oboru klavírního doprovodu. Vydal řadu úprav evropského hudebního folklorního dědictví v nakladatelství Leduc Paris aj. https://womens-luxury-watches.oasisxpress.co.uk/

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace