prof. ing. MUDr. Petr Hluštík, Ph.D.

Kontakt: petr.hlustik@upol.cz

Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. působí na Neurologické klinice Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Patek Philippe replica
Odborně se zaměřuje na otázky mapování funkčních oblastí mozku, zejména jeho motorických a řečových center a plasticitu těchto funkčních systémů v reakci na replicas de relojes změny chování a poškození nervového systému. Strávil několik let na replika klockor amerických univerzitách (Univ. of Pittsburgh, Univ. of Maryland, Baltimore, Univ. of Chicago) jako Ph.D. student neurověd a post-doc (1994-2002). Od roku 2003 působí na Lékařské fakultě UP, kde se spolu s výzkumnou činností podílí na pregraduální a postgraduální výuce neurologie a zobrazovacích metod. Amatérsky se již od studentských let relojes imitacion věnuje sborovému zpěvu, zejména staré hudbě a vokální polyfonii

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace