Kalendář akcí /

Studentská vědecká konference s prezentací vítězných prací soutěže o nejlepší magisterskou a doktorskou práci

Termín:27.5.2011
Popis:Cílem soutěže je motivovat studenty magisterských a doktorských studijních programů k zájmu o výzkum v oblasti hudební kultury s interdisciplinárním zaměřením přinášející neotřelé přístupy a původní vědecké práce osvětlující zvolenou výzkumnou problematiku. Soutěž je určena zejména studentům pedagogických, filozofických, lékařských a přírodovědeckých fakult a vysokých uměleckých škol, v jejichž pracích je řešena hudební percepce, apercepce, analýza, produkce, interpretace a využití ICT z pohledu akustického, kognitivně psychologického, behaviorálního, pedagogického, neurofyziologického, matematického, kompozičního atd.
Soutěže se může zúčastnit každý student české vysoké školy, s výjimkou vysokoškolských institucí sídlících v Praze. Do soutěže lze přihlásit kompletní antalya escort magisterskou nebo disertační práci výše uvedeného tematického zaměření, jejíž obhajoba spadá do období akademického roku 2009/2010 nebo 2010/2011.
Přihlášené práce posoudí komise složená z odborných garantů projektu IVHK, členů oborové rady DSP Hudební teorie a pedagogika a renomovaných osobností uvedených oborů.
Dokumenty:
1
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace